Drept penal

 • Asistare în cadrul litigiilor penale: redactare sesizări şi denunţuri penale, pe parcursul urmăririi penale, judecăţii şi liberării provizorii pe cauţiune sau sub control judiciar, reabilitări, despăgubiri civile în cadrul procesului penal:

   

  • Asistenţă şi/sau reprezentare suspecţi în toate gradele de jurisdicţie
  • Reabilitare judecătorească şi de drept
  • Redactarea de cereri de revocare sau înlocuire a măsurilor preventive
  • Redactarea recursului şi asistarea în căile de atac declarate împotriva hotărârilor de luare sau menţinere a unor măsuri preventive
  • Redactarea recursului şi asistarea în căile de 

atac declarate împotriva hotărârilor de luare sau menţinere a unor măsuri preventive

 • Redactarea de cereri, memorii adresate organelor de urmărire penală
 • Reprezentarea părţii vătămate/părţii civile în faţă organelor de urmărire penală
 • Reprezentarea părţii civile în faţă instanţei de judecată, inclusiv redactarea de memorii, cereri, constituiri de parte civilă
 • Reprezentarea inculpatului/condamnatului în faţă instanţelor de judecată, inclusiv în cazul luării unor măsuri preventive, redactarea de cereri de revocare sau înlocuire a măsurilor preventive, redactare recurs şi asistare în căile de atac declarate împotriva hotărârilor de luare sau menţinere a unor măsuri preventive
 • Redactare plângeri penaleedactare plângeri penale
 • Constituiri parte civilă în cadrul procesului penal
 • Contopirea pedepselor, contestaţii la executare, cereri de liberări condiţionate
 • Asistare şi reprezentare inculpaţi, părţi civile, părţi vătămate, părţi responsabile civilmente, atât persoane fizice, cât şi juridice în cadrul procesului penal în toate jurisdictiile