Drept comercial

  • Urmărirea şi recuperarea prin mijloace legale a creanţelor (datoriilor) terţilor faţă de societatea comercială; Asistenţă şi reprezentare juridică în orice litigii comerciale;
  • Întocmirea, negocierea, urmărirea oricăror contracte comerciale sau civile;
  • Furnizarea de informaţii despre formă la zi a oricărui act normativ publicat în Monitorul Oficial al României;
  • Înfiinţarea de societăţi comerciale noi, întocmirea tuturor actelor necesare (act constitutiv, contract sediu, cazier fiscal etc.) şi înmatricularea acestora la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor;
  • Înfiinţarea de filiale, sucursale etc.
 • Modificarea oricăror elemente (sediu, puncte de lucru, activiati noi, asociaţi etc.);
 • Redactare de hotărâri AGA, ale Adunărilor Generale, acte adiţionale;
 • Înfiinţarea de persoane juridice non profit (asociaţii şi fundaţii);
 • Prevenirea şi combaterea acţiunilor de recuperare a datoriilor promovate de către terţi împotriva societăţii comerciale;
 • Încadrarea în forme legale a voinţei şi acţiunilor conducerii firmei;
 • Întocmirea dosarelor pentru diferite autorizări;
 • Analizarea actelor prin care firma sau angajaţii săi au fost sancţionaţi contravenţional (cu amenda) şi contestarea/anularea în instanţă a acestor sancţiuni;
 • Atestarea conform art. 3 din Legea nr. 51/1995 a conţinutului, identităţii părţilor şi darea de dată certă actelor întocmite;
 • Contestarea oricăror acte de executare silită începute împotriva societăţii;
 • Sinteze legislative pe domenii de activitate, la cerere;