Drept bancar

 •  

  • Îngheţarea cursului de schimb CHF - leu la momentul semnării contractului

   

  • Recuperarea sumelor achitate în baza unor clauze abuzive 

   

  • Acţiuni pentru denominarea  francului  şi  recalcularea creditului

   

  • Acţiuni în constatarea caracterului abuziv a clauzelor contractuale ce privesc comisoanele de risc, comisioanele de administrare,  scadenţele  anticipate etc.

   

 • Apărarea clienţilor la executari silite mobiliare şi imobiliare prin contestaţii la executare

 

 •  Analize “due dilligence”, reprezentare în negocierile cu banca

 

 •  Valorificarea creanţelor reieşite din emiterea de file cec ori bilete la ordin pentru care nu există disponibil în contul debitorului

 

 •  Cereri către bănci referitoare la CIP, acţiuni în instanţa pentru scoaterea societăţii din CIP


 •  Asistarea la negocierea încheierii unor acte adiţionale