COMPETENȚE PROFESIONALE

ACHIZIȚII PUBLICE

 • Asistenţă pe parcursul derulării etapelor procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • Reprezentare în faza contestaţiilor în faţă C.N.S.C. şi ANRMAP
 • Contestaţii la instanţele judecătoreşti

FONDURI EUROPENE

 • Rambursarea cheltuielilor declarate neeligibile !
 • Consultanţă la obţinerea ajutorului de minimis şi ajutorului pentru IMM
 • Ce puteţi face dacă AFIR cere executarea scrisorii de garanţie bancară de restituire a avansului?
 • Consultanţă şi reprezentare pentru contestarea proiectelor europene blocate
 • Contestaţii ale actelor de control ale autorităţilor prin care s-a cerut rambursarea integrală a fondurilor UE

DREPT BANCAR

 • Recuperarea sumelor achitate în baza unor clauze abuzive
 • Acțiuni în constatarea caracterului abuziv a clauzelor contractuale ce privesc comisoanele de risc, comisioanele de administrare, schimbării abuzive a dobânzii și marjei fixe

DREPT COMERCIAL

 • Contracte comerciale, tranzacții, cesiuni, novații
 • Constituire de societăți, redactări acte adiționale de modificare a acestora
 • Recuperări de debite, reorganizări, falimente
 • Acțiuni referitoare la neglijența comercială, atragerea raspunderii administratorilor
 • Asistență la negocieri pentru încheierea contractelor comerciale
 • Fuziuni și divizări de societăți comerciale

DREPTUL MUNCII

Reprezentare şi consiliere în domeniului dreptului muncii:

 • Consultanţă raporturi de muncă
 • Litiigii raporturi de muncă: obligarea angajatorului la restituirea sumelor, de bani reținute din  salariu la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului în funcţia avută
 • Contestaţii împotriva deciziei de concediere nelegală a salariatului, împotriva deciziei de aplicare a sancţiunii disciplinare;
 • Litigii în ceea ce priveşte atragerea răspunderii salariatului disciplinară şi patrimonială de către  angajator pentru încălcarea clauzei de confidenţialitate
 • Reapararea prejudiciilor cauzate angajatorului
 • Restituirea sumelor încasate necuvenit

DREPTUL ASIGURĂRILOR

 • Asistență și reprezentare judiciară si extrajudiciară în caz de accident auto. 
 • Recuperări de daune provenite din polițe RCA, CASCO

DREPT ADMINISTRATIV

 • Recuperare taxe pe poluare, impozite și TVA
 • Redactare de contracte administrative
 • Anulări de acte ale administrației publice locale

DREPT CIVIL

 • Consultanță referitoare la :Succesiuni și partaje, Ieșire din indiviziune
 • Revendicari imobiliare
 • Evacuări
 • Anulări de acte și contracte
  • Procedura ordonanței de plată
  • Executarea biletului la ordin și a CEC-ului
  • Contestații la executare

DREPT CONTRAVENȚIONAL

 • Redactarea și reprezentarea privind contestarea procesele verbale de contravenție la contravenții rutiere, ale codului silvic, ale codului vamal

DREPTUL FAMILIEI 

 • Partajul de bunuri comune - obținute fie prin negociere, fie pe cale judecătorească
 • Recunoșterea paternității
 • Asistare/reprezentare în cadrul procesului de divorț
 • Încredințarea sau reîncredințarea copiilor minori

DREPT PENAL

 • Reprezentare recunoașterea hotărârilor penale straine-exequatur, contopirea pedepselor rezultate din acestea
 • Asistență și reprezentare faptuitori, învinuiți, înculpați, atât în faza de urmărire penală, cât și în faza de judecată, în toate jurisdicțiile, reabilitare judecătorească și de drept
 • Redactare plângeri penale, constituiri parte civilă în cadrul procesului penal

ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

 • Redactarea de somaţii şi notificări prealabile către rău platnici 
 • Obţinerea unor studii/rapoarte de specialitate contabile 
 • Redactarea contractelor civile şi darea de dată certă 
 • Redactarea acordului de asociere şi statutului asociaţiei de proprietari, cu întocmirea întregii documentaţii de constituire (redactarea contractului de comodat/deînchiriere în vederea stabilirii sediului social)
 • Modificări ale Consiliului Director din cadrul Asociaţiei de Proprietari, depunerea cererii la instanţa şi obţinerea încheierii definitive
 • Redactarea şi susţinerea de acţiuni în pretenţii împotriva debitorilor
 • Reprezentarea asociaţiei în orice litigiu, civil, penal sau comercial 
 • Plângeri penale privind gestiunea frauduloasă şi delapidarea fondurilor Asociaţiei de Proprietari

DREPT FISCAL 

Doriţi să fiţi relaxaţi şi liniştiţi când va bate ANAF la uşa?

Apelaţi la consultanţă pentru a primi informaţii legate de: 

 • Evitarea dublei impuneri şi TVA  
 • Proces – verbal de control, poprire conturi, sechestru asigurător sau judiciar
 • Suspendare executare silită
 • Impozitarea venitului, profitului şi dividendelor societăţilor comerciale
 • Impozitarea venitului, profitului şi dividendelor societăţilor comerciale
 • Impozitul pe venitul nerezidenţilor
 • Impozitarea persoanelor fizice
 • Impozite şi taxe locale 

Oferim asistenţă în timpul controalelor efectuate de ANAF sau ANTIFRAUDĂ

Reprezentarea în faţă autorităţilor fiscale

Asistenţă în procese de natură fiscală.