Asociații de proprietari

  • Redactarea de somaţii şi notificări prealabile către rău platnici
  • Obţinerea unor studii/rapoarte de specialitate contabile
  • Redactarea contractelor civile şi darea de dată certă 
  • Redactarea acordului de asociere şi statutului asociaţiei de proprietari, cu întocmirea întregii documentaţii de constituire (redactarea contractului de comodat/de închiriere în vederea stabilirii sediului social)
  • Modificări ale Consiliului Director din cadrul Asociaţiei de Proprietari, depunerea cererii la instanţa şi obţinerea încheierii definitive 
  • Redactarea şi susţinerea de acţiuni în pretenţii împotriva debitorilor
 • Reprezentarea asociaţiei în orice litigiu, civil, penal sau comercial
 • Plângeri penale privind gestiunea frauduloasă şi delapidarea fondurilor Asociaţiei de Proprietari