• Cabinet de Avocat Montenegro Cristina Elena cu sediul în Oradea

   Avocat Montenegro Cristina Elena are 14 ani experienta in domeniile bancar, comercial si penal.

  Cabinetul de Avocatura Montenegro se remarcă prin colaborările de lungă durată, bazate pe încredere şi profesionalism atât cu persoane fizice cât şi cu persoane juridice.

  Colaboratori:

   

  • Notari publici
  • Executori judecătorești
  • Experți contabili / auditori / consultanți fiscali
  • Sănatate și securitate în muncă
  • Experți tehnici și autorizați.
  • Alte cabinete de avocat din țară și străinătate
  • Traducători autorizați
 • Contactează-mă:


 • Achiziții publice

  • Asistenţă pe parcursul derulării etapelor procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică
  • Reprezentare în faza contestaţiilor în faţă C.N.S.C. şi ANRMAP

   

  Mai multe despre achiziții publice

 • Fonduri europene

  • Rambursarea cheltuielilor declarate neeligibile !
  • Consultanţă la obţinerea ajutorului de minimis şi ajutorului pentru IMM  

   

   

  Mai multe despre fonduri europene

 • Drept bancar

  • Acțiuni în constatarea caracterului abuziv a clauzelor contractuale ce privesc comisoanele de risc, comisioanele de administrare, schimbării abuzive a dobânzii și marjei fixe 

   

  Mai multe despre drept bancar 

 • Drept comercial 

  • Contracte comerciale, tranzacții, cesiuni, novații
  • Constituire de societăți, redactări acte adiționale de modificare a acestora
  • Recuperări de debite, reorganizări, falimente

   

  Mai multe despre drept comercial

 • Dreptul muncii

  • Consultanţă raporturi de muncă
  • Litiigii raporturi de muncă: obligarea angajatorului la restituirea sumelor, de bani reținute din  salariu la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului în funcţia avută

   

  Mai multe despre dreptul muncii

 • Dreptul asigurărilor

  • Asistență și reprezentare judiciară si extrajudiciară în caz de accident auto
  • Recuperări de daune provenite din polițe RCA, CASCO.

   

   

   

  Mai multe despre dreptul asigurărilor

 • Drept administrativ

  • Recuperare taxe pe poluare, impozite și TVA
  • Redactare de contracte administrative

   


  Mai multe despre drept administrativ

 • Drept Civil

  • Consultanță referitoare la : Succesiuni și partaje, Ieșire din indiviziune
  • Revendicari imobiliare 
  • Evacuări 


  Mai multe despre drept civil 

 • Drept contravențional

  • Redactarea și reprezentarea privind contestarea procesele verbale de contravenție la contravenții rutiere, ale codului silvic, ale codului vama

   

  Mai multe despre drept convențional 

 • Dreptul familiei

  • Partajul de bunuri comune - obținute fie prin negociere, fie pe cale judecătorească
  • Recunoșterea paternității

   

  Mai multe despre dreptul familiei 

 • Drept penal

  • Asistenţă şi reprezentare făptuitori, învinuiţi, inculpaţi, atât în faza de urmărire penală, cât şi în faza de judecată, în toate jurisdictiile, reabilitare judecătorească şi de drept

   

  Mai multe despre drept penal

Lista completă a domeniilor de activitate.